• 1 raz po polsku! Alfa Beta Theta a medytacja :)

  Fale mózgowe dzielimy na :

  Fale gamma – najszybsze; czesto wystepuja w czasie reakcji na mocne bodzce.

  Fale beta – szybkie, charakterystyczne dla naszej codziennej aktywnosci; pojawiaja sie wskutek stresu w formie negatywnej, czyli niepokoju, badz pozytywnej, jak na przyklad podekscytowania, w stanach podwyzszonej czujnosci lub koncentracji, lub wtedy, gdy jestesmy szczesliwi i zadowoleni.

  Fale alfa – pojawiajace sie w stanie pozbawionej napiecia uwagi; dominuja, kiedy myslimy bezobrazowo, pograzamy sie w zadumie lub jestesmy rozluznieni i gleboko zrelaksowani. Zmniejszaja one swa czestotliwosc, gdy zapadamy w sen. Towarzysza nam w pierwszych fazach medytacji – kiedy koncentrujemy sie na oddechu lub na mantrze.

  Fale theta – rzadko pojawiajace sie w normalnych stanach czuwania. Charakterystyczne dla pracy naszego mózgu, kiedy tracimy swiadomosc w momencie zasypiania. Fale te moga wystepowac równiez w czasie marzen na jawie i przy czynnosciach wymagajacych wysilku intelektualnego, pozbawionego napiecia.

  Fale delta – charakterystyczne dla bardzo glebokiego snu.

  W czasie badan przeprowadzanych w Menninger Foundation dowiedziono, ze przejscie od fal beta do fal alfa oraz potem do fal theta odpowiada przechodzeniu na wyzsze poziomy swiadomosci w czasie medytacji. Tak wiec – mimo iz poglebianie kolejnych etapów medytacji prowadzi do wzrostu swiadomosci, kontroli i zjednoczenia – charakteryzuje sie takze coraz mniejszym pobudzeniem naszego centralnego systemu nerwowego. Im wiec wyzsza swiadomosc w medytacji, tym mniejsza aktywnosc naszego mózgu. Przeklada sie to bezposrednio na zmniejszenie niepokoju u medytujacych. Procesowi temu towarzyszy ciag reakcji fizjologicznych, takich jak spowolnienie oddechu i brak potliwosci. Mimo zuzycia przez nasz organizm mniejszej ilosci tlenu, ilosc odpadów metabolicznych w naszej krwi spada, co swiadczy o wiekszej wydajnosci oddechowej.

  Nauka takze dowiodla, ze medytacja stymuluje specyficzne reakcje chemiczne przebiegajace w mózgu. Aktywnosc neuroprzekazników krazacych pomiedzy neuronami staje sie bardziej efektywna, co jest prosta droga do usprawnienia naszego umyslu.

  Medytacja rodzi subtelne, dlugofalowe efekty. Osoby praktykujace medytacje wykazuja w badaniach wieksza integracje we wszystkich aspektach codziennego zycia: zmniejszenie niepokojów i lepsze radzenie sobie ze stresem, zmniejszenie spozycia uzywek, wieksze zrozumienie, samoakceptacje, poczucie sensu i radosc zycia.

  Medycyna alopatyczna potwierdza takze korzystny wplyw medytacji na zdrowie. Medytacja obniza cisnienie krwi i powoduje zmniejszenie u osób medytujacych zagrozenia chorobami sercowo-naczyniowymi. Sprzyja remisji arteriosklerozy oraz dusznicy bolesnej i ma wplyw na zmniejszenie poziomu cholesterolu. Zapewnia nam tez mniejszy poziom hormonów stresu we krwi. Usprawnia cala gospodarke hormonalna.

  zrodlo – internet

 • Movement, Loads, And your DNA

  “Allow me to share with you my favorite tree- mechanic factoid: Trees are shaped by the wind. Seriously. I mean,tree genes specify the primary shape and color and texture of tree. These genetically determined outcomes help a biologist classify a tree as a redwood or a manzanita,etc. – but its is the movement of a tree, specifically the all-day, every-day stimulation created by wind, that dictates the girth of a tree’s trunk and branches as well as how often and at what angles a tree branches. Doesn’t that just blow you away? ( What I find most interesting about this is, how does a tree store this mechanical input? Trees grow so high and for so long, they have to store the mechanical information in a way that allows future growth to capitalize on mechanical input. WHERE IS THE TREE’S BRAIN?

  GENES AND VIEW MASTERS

  After the plant- mechanics-and-genes refreshment break, lets talk people and genes. If you attended high school in the last hundred years, you were probably presented with a cellular model that basically states that a cell’s nucleus contains all the information necessary for cellular replication, with the genetic information (DNA) determining a cell’s behaviour. Thusly the state of every tissue( made up of cells) and every organ ( made up from tissues) and every system (made up of these organs) is dictated by our genes.

  But as the trees have just shown us, genes are not that simple. Scientists have observed that a person simply having a particular gene doesnt automatically create a particular outcome…The fact that identical genes can behave differently depending on environment has led to an emerging field of study called epigenetics, a branch of biology studying how a cell’s environment can affect the behaviour of the cell itself.

  A gene is a specific sequence of DNA on a single chromosome that encodes a particular product. Many people associate genes with the concept of pre-determination, and will use these terms interchangeably, as in,” The doctor said my bad knees were genetic,” or ” Research shows that cardiovascular disease is genetic.” But using the term genetic in this way is at best outdated and at worst totally paralyzing to the person with the issue.

  It would be more accurate to think about genes as “range- setters” of an outcome. Your genetic constitution is not a picture of how you going to look now and in the future. Rather, your genetic makeup is like one of those disks you put in a View -Master – a plethora of potential outcomes for you to select by toggling on the View- Master’s lever.

   

   

  Source : Move Your DNA Restore Your Health Through Natural Movement – Katy Bowman, M.S.

  Photography by Guy Corbishley

 • Twin Flames – Start 2017 with LOVE

  Stage I – Recognition & Temporary Spiritual Awakening:

  • Both twins recognize one another at the soul level and feel as if they have met before. Synchronous events surround the union….
  • The heart chakras open and both souls quickly merge into a third unified energy. Both twins experience an acceleration of spiritual understanding

  The Purpose of the Recognition& Temorary Awekening Stage:

  To activate the memory of each soul’s mission& to help awaken each twin to higher levels of consciousness

  STAGE 2 – TESTING

  • The initial temporary spiritual awakening (illumination) fades. The ego (“little self”) begins to re-emerge…
  • One or both twins may attempt to fit the relationship into the “old model” of love, couplehood and relationship as it relates to their ego desires and learned belief system…
  • Inner conflict arises. Twins ruminate on what they were taught to believe their beloved “should be” and how relationship are supposed to serve them…
  • Both twins feel simultaneously inspired and toppled by the power of the union…
  • Doubts creep in, making one or both twins begin to view their beloved criticallyor suspiciously

  The Purpose of the Testing Stage:

  To cause outdated mental concepts about relationship to rise to the surface to be cleared

  STAGE 3: CRISIS

  • The crisis of the twin is realizing they must either reject their egoic beliefs about love relationships or reject their beloved
  • Having to shed “little self” or identity-based beliefs and desires to embrace a higher expression of Love can lead to stubborness and anxiety…
  • Fear can take hold, triggering many habitual dysfunctional emotional patterns. In staying present with the patterns, they can be witnessed and released…
  • Despite fears, both twins naturally come together in cycles for bonding, confession, forgiveness& lovemaking. These rituals cement higher levels of conciousness into the energy fields of both twins….

  The Purpose of Crisis Stage:

  To provide opportunities for the healing and maturing of the mental& emotional bodies

  STAGE 4: THE RUNNER DYNAMIC

  • The human ego naturally fears annihilation in the face of the divine unified consciousness encoded inside the Twin Flame union…
  • The pain body rises up and old ego survival mechanisms or “bottom of the barrel” emotional and mental patterns like defiance, resistance, manipulation, anger, punishing & judgment arise
  • One or both twins become emotionally & mentally flooded with deep pain from what feels like soul-level rejection and abandonment
  • The unbearable soul-level pain leads one or both twins to withdraw physically and block communication in fear &futility. One or both twins may also unsuccessfully try to recreate the original unified harmony

  The Purpose of The Runner Dynamic :

  To propel both individuals toward God for healing and maturation of the spiritual body

  Note: The temptation to engage in ego battle or withdrawal is very seductive and difficult for many to resist, which is why many twins never reach Surrender, Radiance or Harmony

  Remember, there is no room for judgment in twin soul pairings. Each soul learns much from walking its own path and choosing through its own will. Your non-attached loving thoughts will be felt by your beloved in the subconscious, keeping them strong.

  STAGE 5 – SURRENDER

  • The direction and outcome of reletionship is surrendered to God in full faith and trust that the union is under divine protection…
  • Its accepted that what is best and destined for the final physical harmonizing will transpire in its own time. (Both twins must reach illumination in order to harmonize in the physical)….
  • The ” runner” twin is allowed the space and freedom to choose to evolve at their own pace in their own way…
  • At this stage, the frequency of compassion returns and maintains itself…
  • The surrendered twin holds a heart space for their beloved while fully exploring life on the way to becoming illuminated human…
  • This may be a time of channeling unconditional love into art, music, writting, teaching, active service or some other creative outlet…

  Purpose of a Surrender Stage

  To help each soul release the ego, develop regular communication with God & demonstrate their full trust in God to do what is best and when

  STAGE 6: SELF-REALIZATION, ILLUMINATION, RADIANCE

  • The ego or “little self” dies and the God-force energy takes over the body…
  • This leads to a complete spiritual awakening, arriving at one’s fully awakened divinity
  • This is the stage of radiating Divine Love rather than seeking romantic love…
  • At this stage, the surrendered twin’s emotional, mental, and spiritual bodies arrive at full maturity. New creativity and healing abilities arise, which are put in service to assist others.

  Purpose of the Radiance Stage:

  To establish an outward flow of divine love through one’s body and works, which vibrates at a level that uplifts humanity

  STAGE 7 – HARMONIZING

  • By this stage,both twins have awakened. They come together in the physical to assimilate their newly evolved energies, flowing into the new dynamic of their unified potential…
  • Both twins integrate fully into the third energy of unconditional love in a way that influences others towards their own heart opening

  Purpose of the Harmonizing Stage:

  To fulfill the intended mission of the Twin Flame union

  Twin Flame reletionship come into your life to help mold you to embody the vibration of unconditional love!

  Source : profoundhealingforsensitives.com

 • Discover your Intuition through meditation by Paramahansa Yogananda

  The advanced student should meditate deeply until his thoughts become dissolved into intuition. In the lake of intuition, free from the waves of thought, the yogi can see the unruffled reflection of the moon of the soul. Forgetting his dreams of the body, he knows that the soul exists behind the screen of thoughts and is therefore unknown to them. When the yogi perceives the soul as made in the image of Spirit, he knows himself to be unchangeable, unmanifested, ever calm, like the Spirit. All devotees should meditate and interiorize their consciousness until they realize the true nature of the soul. (Chapter II, God Talks With Arjuna by Paramahansa Yogananda) — Read more at: http://www.yogananda.com.au/pyr/pyr_intuition1.html
  “Some behold the soul in amazement. Similarly, others describe it as marvelous.
  Still others listen about the soul wondrous. And there are others who, even after hearing all about the soul, do not comprehend it at all.”
  -The Bhagavad Gita 11:29
  Ordinary human beings, studying and working with material life, are circumscribed in their understanding by their sense perceptions and rationalizing intelligence. With undeveloped intuition, their limited power of intellectuality cannot truly comprehend matters of the spirit even when such truth is expounded to them. Though colossal intellects and famous theologians may be well read about the soul, they may nevertheless understand little about it! On the other hand, even illiterates given to deep meditation will be able clearly to describe the nature of the soul from their own direct experience. Intuition bridges the chasm between intellectual knowledge of the soul and actual realization of the divine Self. Soul and Spirit and all inner truths can be apprehended only by developing the power of intuition by regular deep meditation. Intelligence and sense perceptions can perceive only phenomena or qualities of the Eternal substance; intuition alone can perceive the essence of that Substance. Therefore, it is evident that the culture of intuition by meditation must precede true perception. In the life of every person, two forces of knowledge are operative from birth:
  1. The power of human reason, along with its satellites of sensation, perception, conception, and so forth;
  2. The power of intuition
  The former is developed through social institutions and interactions. The latter usually remains uncultured, undeveloped, because of want of proper guidance and methods of training. In almost everyone, lower forms of intuition now and again express themselves in otherwise inexplicable experiences of “knowing”—those that come of themselves independent of the testimony of the senses and reason. These intuitive glimpses are so-called hunches, strong inner feelings, premonitions, “prophetic” dreams. These are sometimes the crystallized experiences of former births (for example, certain knowledge about persons or events carried over from the past that have a predictable future), and have no great spiritual value. Other such experiences indicate a little capacity for being calm and intuitively receptive; others indicate just an unusually keen but passive rationality. All power of knowing borrows its ability from intuition. The highest expression of intuition is that by which the soul knows Itself: The knower, knowing, and known exist as one. When intuition comes in touch with matter, it passes through various stages of evolution. As the soul evolves in expression through five stages, or koshas—as the various qualities of inert matter in minerals, as life without cognizing power in plants, as consciousness and sense perception in animals, as intellect and ego consciousness in man, and as divinity in enlightened man—so also the knowing powers of the soul undergo evolutional progress and refinement through these various stages of soul evolution: as unconscious response in minerals, as feeling in plant life, as instinctive knowledge in animals, as intellect, reason, and undeveloped introspective intuition in man, and as pure intuition in the superman.
  The grasping power of intuition is the fixity of the mind (dhriti) in soul perception—the soul’s direct realization of or connection with truth or Reality. Even the sleeping consciousness in the stone and the semi-awake consciousness in the animal never loses its connection with its true nature. Man, the being in whom discrimination awakens, begins in lesser and greater degree to draw on his innate intuition, the underlying source of all his mental powers. The fully awakened divine man, anchored in his true Self, becomes all-knowing through the omniscience of pure soul intuition. (Chapter X, God Talks With Arjuna by Paramahansa Yogananda)
  In man, the conscious awakening of intuition expresses itself in five forms, as determined by the effects of the five koshas inherent in his consciousness. They are as follows:
  BASIC FEELING
  The first form of intuition, the crudest form, is the basic feeling that “I exist with a body and a mind.” This feeling every human being has. This is called the intuition of the annamaya kosha—the consciousness of existence in the gross or matter plane. When one is limited to sense knowledge or inferential knowledge, he is on this crude plane of intuition. Why is this called intuition at all? Because in every thinking or sensing process, there is the immediate feeling of “my-ness.” This feeling is a direct awareness; it cannot be given by any mediary in the world. Every being knows that he exists. It is a feeling that is with him even in sleep and dreams. This knowing comes from the knowledge or intuition of the ever conscious soul.
  IMMEDIATE KNOWLEDGE OF THE LIFE FORCES
  The second form of intuition is of the pranic energy, the vital or life current that courses through every cell of the body. It is the intuition, or immediate knowledge, of the pranamaya kosha, the plane of the life forces that create and sustain the body. In the primary form of this intuition, one hears subtle sounds, sees subtle lights, feels subtle sensations, smells subtle fragrances, and tastes subtle flavors. These are not outward sensations; they have nothing to do with the physical sense organs. In the higher form of this intuition, one feels the pranic force in the subtlest way in every part of the body. Intensified forms of the intuition of prana—for example when the yogi perceives the soul as Cosmic Sound, as noted in this Gita stanza—depend upon the succeeding stages of intuition. When one is in this second form of intuitive knowledge, or prana, he has partially or wholly withdrawn his consciousness from the matter plane of annamaya kosha.
  DIRECT KNOWLEDGE OF MIND
  The third form of intuition is the direct knowledge of manas or mind—its effects and its combinations with other principles of perception and cognition—along with the separate knowledge of the subtle organs of sense. When one has attained this stage of intuition, the attention is not on the matter plane—that is, the body—nor much on the pranic plane; though some action of prana may be involved in the experiences of this state. This is called the intuition of the manomaya kosha, or mind plane. The consciousness in this plane may be worked on by prana, or life energy, and visions are then seen. In this form of intuition, one is not conscious of the outside world at all, or very little, depending on the depth of meditation. In the undeveloped stage of this form of intuition, one may see visions of all sorts, either fitfully generated, or voluntarily willed. For some people, it is not under control and so visions are fitfully generated. For the adept, such phenomena are voluntary and under control of the will. Visions are astral in substance, projections of prana and consciousness as lifetronic images. Visions experienced by those whose intuition is still in undeveloped stages may be little more than entertaining phenomena—glimpses into the subtle astral realms (distractions eschewed by the serious God-seeker). Meaningful visions, having true spiritual value, are engendered by the soul and Spirit through pure intuition working on prana and the God-attuned consciousness of the devotee for the purpose of elevating him to ever higher spiritual states—as for example, beholding the soul as Cosmic Light.
  DIRECT KNOWLEDGE OF INTELLECT
  The fourth form of intuition is the direct knowledge of the operation of buddhi, or discriminative intellect along with knowledge of the ego. One in this stage does not feel the whirl of mind, the race of prana, or the weight and confinement of the body. He feels existent above them, an existence without any other adjunct or condition; though there may remain a doubt in him whether he is knowing his true Self or not. This is the intuition of the jnanamaya kosha, or intellect plane. When this stage is high, fully developed, it is called cognitive meditation. It begets keen discernment of truth, manifesting as Wisdom.
  DIRECT KNOWLEDGE OF BLISS
  The fifth form of intuition is the direct knowledge of bliss as depending upon no object, mediary, or condition. This is intuition of anandamaya kosha. It bestows all-fulfilling joy, crowning divine experiences with ultimate satisfaction. In this, as in the previous states, the consciousness has been wholly withdrawn from the body plane, or at least nearly so. om Remember that the first form of intuition is possessed by everyone; the other four forms must be developed. These latter four forms of intuition are not wholly separate. As they develop, one form may manifest when others are present also in some measure. In meditation, when the devotee sees subtle light or hears subtle sound, for example, he may have the intuition of bliss mixed with it to some degree. Or when he intuitively feels himself consciously existent without consciousness of the body (as in the intuition of jnanamaya kosha) he may have simultaneously the intuition of unending bliss flowing throughout his being. The highly advanced devotee has this intuitive experience: He feels the soul reflected in the purified, adjunctless intellect and ego; and that ananda, divine bliss, is flowing therefrom. Even during the performance of worldly duties, the higher intuition of that spiritual man remains with him in greater or lesser extent according to his spiritual development. Pure intuition is soul intuition—knowing the soul by the soul; seeing the soul with the eyes of the soul, so to speak. Here there are no modifications of intuition—as the intuition of intellect, or prana, or mind, or matter. The yogi in this state is above them all—knower, knowing, and known having become one. He is fully conscious of his true Self. This is the real soul-consciousness; and, in fact, it is God-consciousness, for the soul is realized as nothing other than the reflection of Spirit. Only the highest of spiritual beings—very few in this world—have this pure soul intuition. Some have it at times, as when in deep meditation. Some are often fixed in it for longer periods, even after meditation. The more one is anchored in this consciousness, the more one feels the whole world to be akin. Stars, earth, plants, animals, man—he feels all to be pervaded by the same soul, which he feels to be himself. When soul intuition intensifies, and the yogi remains unbrokenly in that consciousness for a long time, with no desire or effort to hold on to the accoutrements of delusion, then even his body-cage cannot last. He is one with God. Thus is it declared in this Gita stanza, the wonder of the soul; and that it cannot be known by the ordinary or even keen intellect, but only by those who actually perceive it through intuition. Progressively unfolding by the practice of the right techniques of meditation, intuition makes possible the experience of the various manifestations of the soul, and ultimately the realization of oneself as soul, one with Spirit. (Chapter III, God Talks With Arjuna by Paramahansa Yogananda)

 • Heal your darkness by sending light!

  A man who observes himself, who laughs at himself, is FREE

  If you are confused, observe the confusion in you and you will be free.

  Self-observation is self correction.

  If you were capable of observing your hell, it would disappear; your healing would be immediate and it would be communicated to the whole world.”

  “People work, plan and accumulate with a strenght and an energy that you could describe as tenacity. But its only fear…

  Volleys of adrenalin, like electrical storms, constantly dart across the dark universe of their cells.

  These man and women seem to be very busy, confirmed idealists or determined businessmen, but in actual fact they are loyal to death and their names appear on her payroll.”

  Source – The School for Gods

 • INSIDE or OUTSIDE yourself ?

  Every man is the sole artificer of his asigned reality. The world is a large screen on which we project the ghosts of our life

  Outside ourselves, there’s no force, bit known or unknown, natural or supernatural, that can influence our destiny…Whatever the events of our life may be, they cannot manifest themselves without our consent...

  Do not believe that this world exist outside of yourself. Try to realize that all that you believe to be coming from ‘out there’ starts instead in yourself and nowhere else. Your recognition of an inner cause responsible for all that happens outside yourself makes evil, sufferings and death totally disappear from the earth.”

  Source :The School for Gods Recounted by Stefano E.D’Anna

 • Introduction VIDEO to Arika Meditation

  https://www.youtube.com/watch?v=685e6j6nWIo

 • Healing Types ….Medicine

  “Conventional medicine focuses on matter inside the cells. Traditional Chinese medicine and many other healing modalities focus on energy between cells. Soul healing focuses on the soul.

  A soul is a golden light being. Soul is spirit. Soul is message. Soul is the essence of life. Soul is the boss of a human being.

  The foundational wisdom and practise of soul healing can be summarized in one sentence:

  HEAL THE SOUL FIRST, THEN HEALING OF THE MIND AND BODY WILL FOLLOW.

  WHEN A PERSON GET SICK, THE SOUL GET SICK FIRST, THEN SICKNESS OF THE MIND AND BODY FOLLOWS.

  example:

  Before growth such as cyst, tumor, or cancer appears in the physical body, the soul of the organ or part of the body is blocked. Soul is message. The growth message happens at the invisible level. If this message is not cleared, a physical growth appears.

  Source: Soul Healing Miracles – Dr. & Master Zhi Gang Sha