• LOVE love love…TWIN FLAMES

  Its common to earthy lives and circumstances to radically alter when the Twin Flames need to come together. In order to break open to Spirit, to burst the Heart and The Higher Heart open to extremely high frequencies of light, the individuals must both undergo significant life changes and the breaking down of all or much of the existing structures. This process sometimes happens at the same time for twinflames; often its seen that one Twin undergoes the breakdown and awakening pattern first, and the other one follows later.

  Its very common for one Twin to be holding more concentrated and distilled forms of Light in the energy bodies before the other one awakens to Spirit. Therefore, is necessary for the Twin that is more developed spiritually (do not be tempted to let your ego make a judgment about this) to provide a directional torchlight for the other one.

  Your Twin may need you to be sending light, faith and strength to them right now. Its a challenging experience  for those Twins who do not understand quite what is happening to them as they prepared to have their life turned upside down through this Divine Connection. It most likely will threaten all their ideas about who they are, who they love, what they are doing in their lives, why they are here and who they are supposed to be with.

  Spirit is in the process of sending potent rays of awakening light to many previously unconscious, unawakened Twins who are ready to reunite. Many are being shocked and almost electrified into the process. Nothing will make sense for these individuals for some time to come, because they are receiving awakening  codes and being prepared for living their Spiritual….

  If you would like to read more go to : http://oneluckyducknd.tumblr.com/

 • 1 raz po polsku! Alfa Beta Theta a medytacja :)

  Fale mózgowe dzielimy na :

  Fale gamma – najszybsze; czesto wystepuja w czasie reakcji na mocne bodzce.

  Fale beta – szybkie, charakterystyczne dla naszej codziennej aktywnosci; pojawiaja sie wskutek stresu w formie negatywnej, czyli niepokoju, badz pozytywnej, jak na przyklad podekscytowania, w stanach podwyzszonej czujnosci lub koncentracji, lub wtedy, gdy jestesmy szczesliwi i zadowoleni.

  Fale alfa – pojawiajace sie w stanie pozbawionej napiecia uwagi; dominuja, kiedy myslimy bezobrazowo, pograzamy sie w zadumie lub jestesmy rozluznieni i gleboko zrelaksowani. Zmniejszaja one swa czestotliwosc, gdy zapadamy w sen. Towarzysza nam w pierwszych fazach medytacji – kiedy koncentrujemy sie na oddechu lub na mantrze.

  Fale theta – rzadko pojawiajace sie w normalnych stanach czuwania. Charakterystyczne dla pracy naszego mózgu, kiedy tracimy swiadomosc w momencie zasypiania. Fale te moga wystepowac równiez w czasie marzen na jawie i przy czynnosciach wymagajacych wysilku intelektualnego, pozbawionego napiecia.

  Fale delta – charakterystyczne dla bardzo glebokiego snu.

  W czasie badan przeprowadzanych w Menninger Foundation dowiedziono, ze przejscie od fal beta do fal alfa oraz potem do fal theta odpowiada przechodzeniu na wyzsze poziomy swiadomosci w czasie medytacji. Tak wiec – mimo iz poglebianie kolejnych etapów medytacji prowadzi do wzrostu swiadomosci, kontroli i zjednoczenia – charakteryzuje sie takze coraz mniejszym pobudzeniem naszego centralnego systemu nerwowego. Im wiec wyzsza swiadomosc w medytacji, tym mniejsza aktywnosc naszego mózgu. Przeklada sie to bezposrednio na zmniejszenie niepokoju u medytujacych. Procesowi temu towarzyszy ciag reakcji fizjologicznych, takich jak spowolnienie oddechu i brak potliwosci. Mimo zuzycia przez nasz organizm mniejszej ilosci tlenu, ilosc odpadów metabolicznych w naszej krwi spada, co swiadczy o wiekszej wydajnosci oddechowej.

  Nauka takze dowiodla, ze medytacja stymuluje specyficzne reakcje chemiczne przebiegajace w mózgu. Aktywnosc neuroprzekazników krazacych pomiedzy neuronami staje sie bardziej efektywna, co jest prosta droga do usprawnienia naszego umyslu.

  Medytacja rodzi subtelne, dlugofalowe efekty. Osoby praktykujace medytacje wykazuja w badaniach wieksza integracje we wszystkich aspektach codziennego zycia: zmniejszenie niepokojów i lepsze radzenie sobie ze stresem, zmniejszenie spozycia uzywek, wieksze zrozumienie, samoakceptacje, poczucie sensu i radosc zycia.

  Medycyna alopatyczna potwierdza takze korzystny wplyw medytacji na zdrowie. Medytacja obniza cisnienie krwi i powoduje zmniejszenie u osób medytujacych zagrozenia chorobami sercowo-naczyniowymi. Sprzyja remisji arteriosklerozy oraz dusznicy bolesnej i ma wplyw na zmniejszenie poziomu cholesterolu. Zapewnia nam tez mniejszy poziom hormonów stresu we krwi. Usprawnia cala gospodarke hormonalna.

  zrodlo – internet

 • Movement, Loads, And your DNA

  “Allow me to share with you my favorite tree- mechanic factoid: Trees are shaped by the wind. Seriously. I mean,tree genes specify the primary shape and color and texture of tree. These genetically determined outcomes help a biologist classify a tree as a redwood or a manzanita,etc. – but its is the movement of a tree, specifically the all-day, every-day stimulation created by wind, that dictates the girth of a tree’s trunk and branches as well as how often and at what angles a tree branches. Doesn’t that just blow you away? ( What I find most interesting about this is, how does a tree store this mechanical input? Trees grow so high and for so long, they have to store the mechanical information in a way that allows future growth to capitalize on mechanical input. WHERE IS THE TREE’S BRAIN?

  GENES AND VIEW MASTERS

  After the plant- mechanics-and-genes refreshment break, lets talk people and genes. If you attended high school in the last hundred years, you were probably presented with a cellular model that basically states that a cell’s nucleus contains all the information necessary for cellular replication, with the genetic information (DNA) determining a cell’s behaviour. Thusly the state of every tissue( made up of cells) and every organ ( made up from tissues) and every system (made up of these organs) is dictated by our genes.

  But as the trees have just shown us, genes are not that simple. Scientists have observed that a person simply having a particular gene doesnt automatically create a particular outcome…The fact that identical genes can behave differently depending on environment has led to an emerging field of study called epigenetics, a branch of biology studying how a cell’s environment can affect the behaviour of the cell itself.

  A gene is a specific sequence of DNA on a single chromosome that encodes a particular product. Many people associate genes with the concept of pre-determination, and will use these terms interchangeably, as in,” The doctor said my bad knees were genetic,” or ” Research shows that cardiovascular disease is genetic.” But using the term genetic in this way is at best outdated and at worst totally paralyzing to the person with the issue.

  It would be more accurate to think about genes as “range- setters” of an outcome. Your genetic constitution is not a picture of how you going to look now and in the future. Rather, your genetic makeup is like one of those disks you put in a View -Master – a plethora of potential outcomes for you to select by toggling on the View- Master’s lever.

   

   

  Source : Move Your DNA Restore Your Health Through Natural Movement – Katy Bowman, M.S.

  Photography by Guy Corbishley

 • Twin Flames – Start 2017 with LOVE

  Stage I – Recognition & Temporary Spiritual Awakening:

  • Both twins recognize one another at the soul level and feel as if they have met before. Synchronous events surround the union….
  • The heart chakras open and both souls quickly merge into a third unified energy. Both twins experience an acceleration of spiritual understanding

  The Purpose of the Recognition& Temorary Awekening Stage:

  To activate the memory of each soul’s mission& to help awaken each twin to higher levels of consciousness

  STAGE 2 – TESTING

  • The initial temporary spiritual awakening (illumination) fades. The ego (“little self”) begins to re-emerge…
  • One or both twins may attempt to fit the relationship into the “old model” of love, couplehood and relationship as it relates to their ego desires and learned belief system…
  • Inner conflict arises. Twins ruminate on what they were taught to believe their beloved “should be” and how relationship are supposed to serve them…
  • Both twins feel simultaneously inspired and toppled by the power of the union…
  • Doubts creep in, making one or both twins begin to view their beloved criticallyor suspiciously

  The Purpose of the Testing Stage:

  To cause outdated mental concepts about relationship to rise to the surface to be cleared

  STAGE 3: CRISIS

  • The crisis of the twin is realizing they must either reject their egoic beliefs about love relationships or reject their beloved
  • Having to shed “little self” or identity-based beliefs and desires to embrace a higher expression of Love can lead to stubborness and anxiety…
  • Fear can take hold, triggering many habitual dysfunctional emotional patterns. In staying present with the patterns, they can be witnessed and released…
  • Despite fears, both twins naturally come together in cycles for bonding, confession, forgiveness& lovemaking. These rituals cement higher levels of conciousness into the energy fields of both twins….

  The Purpose of Crisis Stage:

  To provide opportunities for the healing and maturing of the mental& emotional bodies

  STAGE 4: THE RUNNER DYNAMIC

  • The human ego naturally fears annihilation in the face of the divine unified consciousness encoded inside the Twin Flame union…
  • The pain body rises up and old ego survival mechanisms or “bottom of the barrel” emotional and mental patterns like defiance, resistance, manipulation, anger, punishing & judgment arise
  • One or both twins become emotionally & mentally flooded with deep pain from what feels like soul-level rejection and abandonment
  • The unbearable soul-level pain leads one or both twins to withdraw physically and block communication in fear &futility. One or both twins may also unsuccessfully try to recreate the original unified harmony

  The Purpose of The Runner Dynamic :

  To propel both individuals toward God for healing and maturation of the spiritual body

  Note: The temptation to engage in ego battle or withdrawal is very seductive and difficult for many to resist, which is why many twins never reach Surrender, Radiance or Harmony

  Remember, there is no room for judgment in twin soul pairings. Each soul learns much from walking its own path and choosing through its own will. Your non-attached loving thoughts will be felt by your beloved in the subconscious, keeping them strong.

  STAGE 5 – SURRENDER

  • The direction and outcome of reletionship is surrendered to God in full faith and trust that the union is under divine protection…
  • Its accepted that what is best and destined for the final physical harmonizing will transpire in its own time. (Both twins must reach illumination in order to harmonize in the physical)….
  • The ” runner” twin is allowed the space and freedom to choose to evolve at their own pace in their own way…
  • At this stage, the frequency of compassion returns and maintains itself…
  • The surrendered twin holds a heart space for their beloved while fully exploring life on the way to becoming illuminated human…
  • This may be a time of channeling unconditional love into art, music, writting, teaching, active service or some other creative outlet…

  Purpose of a Surrender Stage

  To help each soul release the ego, develop regular communication with God & demonstrate their full trust in God to do what is best and when

  STAGE 6: SELF-REALIZATION, ILLUMINATION, RADIANCE

  • The ego or “little self” dies and the God-force energy takes over the body…
  • This leads to a complete spiritual awakening, arriving at one’s fully awakened divinity
  • This is the stage of radiating Divine Love rather than seeking romantic love…
  • At this stage, the surrendered twin’s emotional, mental, and spiritual bodies arrive at full maturity. New creativity and healing abilities arise, which are put in service to assist others.

  Purpose of the Radiance Stage:

  To establish an outward flow of divine love through one’s body and works, which vibrates at a level that uplifts humanity

  STAGE 7 – HARMONIZING

  • By this stage,both twins have awakened. They come together in the physical to assimilate their newly evolved energies, flowing into the new dynamic of their unified potential…
  • Both twins integrate fully into the third energy of unconditional love in a way that influences others towards their own heart opening

  Purpose of the Harmonizing Stage:

  To fulfill the intended mission of the Twin Flame union

  Twin Flame reletionship come into your life to help mold you to embody the vibration of unconditional love!

  Source : profoundhealingforsensitives.com

 • Special Spark of HAPPY LIFE ! WAKING UP to life in the present:)

  “LIFE IS WHAT HAPPENS WHILE WE’RE BUSY MAKING OTHER PLANS.” – John Lennon

  How much of our lives have we lived leaning forward into whats next – somewhere other then this moment unwilling and maybe unable to let this moment be enough as it is.

  We may think we know about love, about healing about spirit. These are direct experiences that can only happen in present time. Many of us have been fleeing the present moment thinking, no doubt it will be better somewhere else.

  The eyes are the fire of the soul and its said that the soul is seen through the illuminating light of the eyes…So, all that is outside in terms of nature is inside of this very sacred self. Through the unity of these elements, we find that the universe lives inside of us and that our hearts are its center. Contained within our hearts is the vastness of space and love.

  The entire universe is in the body and the whole body is in heart. Hence the universe is contained within the Heart. The Heart is to the body what the sun is to the world. Just as the SUN gives light to the MOON, the HEART gives light to the MIND!

  Following your heart – not letting anything get in the way of what and who you love- will nurture your soul. By making choices that support the soul’s dreams, you connect to your gifts and talents while creating the feelings of vitality, happiness, and inspiration.

  When we listen to the truth in our hearts, we are able to respond to life with authenticity, integrity and compassion. We will make life affirming choices that help us to be a positive force in the world, modeling loving kindenss and generosity.

  TO CREATE BLESSING

   1. EVERYDAY HOLD THE SACRED INTENTION
  1. GIVE GRATITUDE FOR BLESSINGS, LEARNINGS, MERCIES, PROTECTIONS EACH DAY
  2. TAKE A LIFE AFFIRMING ACTION EVERYDAY

  This simple practise will serve to deepen the awarness of your authentic nature and support living from the heart creating more peace of mind and feelings of well being.

 • Mantra of Wisdom

  A leads to the insight that the essence of all things is unproduced.

  RA leads to the insight that all things are pure and free of defilements.

  PA leads to the insight that all dharmas have been “expounded in the ultimate sense.”

  CA leads to the insight that the arising and ceasing of things cannot be apprehended because in reality there is no arising or ceasing.

  NA leads to the insight that although the names for things change the nature of things behind their names cannot be gained or lost.

  These are all important concepts in the Perfection of Wisdom, although to say they are concepts is a bit limiting — really they’re attempts to describe the indescribable nature of reality.

  Manjushri is a Bodhisattva who represents wisdom. Along with Avalokiteshvara and Vajrapani, he is one of a trinity of family protectors. The family that Manjushri protects is known as the Tathagata family, which includes the historical Buddha, Shakyamuni, as well as Vairochana, the central figure in the Five Buddha Mandala.

  “Tathagata,” the name of Manjushri’s family, means “The one thus gone [to Nirvana]” or (because of the ambiguities in Sanskrit) “The one thus come [to this world]” and is an epithet of the historical Buddha.

  Of all the Bodhisattvas, Manjushri has perhaps the closest association with the Buddha, and could be said to represent his genius (in the sense of his attendant deity) or daimon (attending spirit or inspiring force).

  Manjushri is depicted as a beautiful young prince, usually said to be sixteen years old. His freshness and beauty represent the fresh way that the awakened mind sees the world. While the unelightened mind typically sees life as being ordinary, to those who are awakened life is magic, extraordinary, and full of potential.

  The name Manjushri means “Gently Auspicious One.” He is also known as Manjughosha, or “Gentle Voiced One.”

  Like most Bodhisattva figures, he is seated on a lotus flower. Because the lotus grows from mud in often foul water, and yet remains unstained, it is considered to represent the purity of wisdom, which can exist in the midst of delusion without being affected by it.

  Manjushri’s most distinctive emblem is the flaming sword that he holds aloft in his right hand. The sword symbolizes his mind’s ability to cut through the fetters that bind beings to the cycle of delusion and suffering.

  The flames suggest that the sword is not a literal one, and flames in Buddhist iconography invariably represent transformation; Manjughosa’s wisdom does not destroy ignorance in the conventional sense, but transforms it into Wisdom.

  In Manjushri’s left hand is his other characteristic emblem: the stem of a lotus, which bears a book. This book is the Perfection of Wisdom, which is both the source of his realization and a concrete symbol of it. In the Manjughosa form the book is held to the heart.

  There are numerous other variations of Manjushri, some of which go by different names. For example he is sometimes seen riding a lion, or holding a bow and arrow.

  Manjushri features prominently in many Perfection of Wisdom texts. He makes a late appearance in the Lotus Sutra, and is particularly prominent in the Vimalakirti Nirdesa. Both of these are early Mahayana sutras. However he is most often found in the later Perfection of Wisdom Sutras, where he is, in effect, the Buddha’s spokesman. In some of these sutras, the dialogues that Manjushri has with the Buddha are so intimate that we can get a sense that we are hearing the Buddha thinking out loud.

  Manjushri is associated with ordinary intelligence and mental accuity as well as transcendent Wisdom, and his mantra Om A Ra Pa Ca Na Dhih is said to confer intelligence. Shantideva, the author of the great Bodhicaryavatara (“Guide to the Bodhisattva’s Way of Life”) is said to have gained his wisdom by communing with Manjushri by night, while appearing by day as a slovenly and lazy scholar-monk.

  Some scholars believe that Manjushri has his origins in a Ghandharva (celestial musician) called Pancashikha, who is found in some early Pali texts. the name Pancashikha means five-crests, and has a correspondence with Manjushri’s epithet, Pancaciraka, “Possessing Five [Hair]-Braids.”

  Being a musician, Pancashikha is also “gentle voiced” and is praised by the Buddha for the quality of his singing. Both figures are also involved in question-and-answer sessions with the Buddha, and both are generally depicted as eternally young, although this is so common a quality that it’s not in itself persuasive.

  Manjushri is often known as Kumarabhuta (“Youthful Being”), although he does also manifest in some texts as an elderly man. His quality of having eternal youth (sometimes despite appearances to the contrary) symbolizes the eternal freshness and spontaneity with which the enlightened mind approaches life.

  source: http://www.wildmind.org/mantras/figures/manjushri

 • WE ARE NOT THESE BODIES

  The very first step in self-realization is realizing one’s identity as separate from the body. “Im not this body but am spirit soul”

  Is an essential realization for anyone who wants to transcend death and enter into spiritual world beyond. Its not simply a matter of saying “I’m not this body”, but actually realizing it. This is not that simple as may seem at first. Although we are not these bodies but are pure consciousness, somehow or other we have become encased within the bodily dress. If we actually want the happiness and independence that transcend death, we have to establish ourselves and remain in our constitutional position as pure consciousness.

  Living in the bodily conception, our idea of happiness is like that of a man in delirium. Some philosophers claim that this delirious condition of bodily identification should be cured by abstaining from all action. Because these materials activities have been a source of distress for us, they claim that we should actually stop these activities. Their culmination of perfection is in a kind of Buddhist nirvana, in which no activities are performed. Buddha maintained that due to a combination of material elements, this body has come into existence, and that somehow or other if these material elements are separated or dismantled, the cause of suffering is removed.

  If the tax collectors give us too much difficulty because we happen to possess a large house, one simple solution is to destroy the house. However, the Bhagavad-gita indicates that this material body is not all in all. Beyond this combination of material elements, there is spirit, and the symptom of that spirit is consciousness.

  Consciousness cannot be denied. A body without consciousness is a dead body. As soon as consciousness is removed from the body, the mouth will not speak, the eye will not see, nor the ears hear. A child can understand that. Its a fact that consciousness is absolutely necessary for the animation of the body. What is this consciousness? Just as heat or smoke are symptoms of fire, so consciousness is the symptom of the soul. The energy of the soul, or self, is produced in the shape of consciousness. Indeed consciousness proves that the soul is present. This is not only the philosophy of the Bhagavad-gita but conclusion of all Vedic literature.

  All the material elements may be present in a dead man, but we cant revive that man to consciousness. This body is not like a machine. When a part of machine breaks down, it can be replaced, and the machine works again, but when the body breaks down and consciousness leaves the body, there is no possibility of our replacing the broken part and rejuvenating the consciousness. The soul is different from the body, and as long as the soul is there, the body is animate. But there is no possibility of making the body animate in the absence of the soul.

  Source: ” Beyond Birth And Death”

 • MEDITATION by Paramahansa Yogananda

  Sit on a straight chair, or in a cross-legged position on a firm surface. Keep the spine straight and the chin parallel to the floor. If you have assumed the correct posture, your body will be stable, yet relaxed, so that it is possible to remain completely still, without moving a muscle.
  Such stillness, devoid of restless body movements and adjustments, is essential to the attainment of a deep meditative state.
  With the eyelids half closed (or completely closed, if this is more comfortable to you), look upward, focusing the gaze and the attention as though looking out through a point between the eyebrows. (A person deep in concentration often “knits” his brows at this spot.)
  Do not cross the eyes or strain them; the upward gaze comes naturally when one is relaxed and calmly concentrated. What is important is fixing the whole attention at the point between the eyebrows.
  This is the Christ Consciousness center, the seat of the single eye spoken of by Christ:
  “The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light” (Matthew 6:22).
  When the purpose of meditation is fulfilled, the devotee finds his consciousness automatically concentrated at the spiritual eye, and he experiences, according to his inner spiritual capacity, a state of joyous divine union with Spirit.
  A BREATHING EXERCISE TO PREPARE FOR MEDITATION

   

   When you are established in the meditation pose just described, the next preparation for meditation is to rid the lungs of accumulated carbon dioxide, which causes restlessness.
  Expel the breath through the mouth in a double exhalation: “huh, huhhh.”
  (This sound is made with the breath only, not the voice.)
  Then inhale deeply through the nostrils and tense the whole body to a count of six.
  Expel the breath through the mouth in a double exhalation, “huh, huhhh” and relax the tension. Repeat this three times.

   

  CONCENTRATE ON THE PEACE AND JOY OF THE SOUL

  Remain calm… Bid adieu to the world of sensations —sight, hearing, smell, taste, and touch —and go within, where our soul expresses itself….
  Dismiss all sensations of the body; dismiss all restless thoughts. Concentrate on the thought of peace and joy. (from SRF Magazine)
  SRF AUM In the first stage of meditation, the devotee’s mind is inextricably bound up with sense consciousness.
  His mind is concentrated upon material sounds and restless thoughts. He is aghast to behold all the forces of restlessness and mental opposition arrayed against him.
  Millions of superficial devotees never pass beyond this state of deadlocked psychological struggle between the senses and the soul forces of calmness and intuition.
  The devotee who is victorious in the initial psychological battle enters the second state of meditation, the metaphysical battle wherein his consciousness and life energy become centralized in the spinal centers.
  He sees himself as a warrior on the battlefield of the spine—the common field of spiritual forces and of the opposing mental or sense tendencies in their subtle form.
  When this battle is about to begin, the devotee feels a simultaneous pull toward the outgoing sense tendencies in the spinal centers and toward the inwardly turned spiritual forces of the soul.
  It is then that the devotee contacts the calm Spirit within and prayerfully asks that Divine Power to place the chariot of intuition between the subtle divine perceptions and the gross sense perceptions.
  The devotee expects, with the aid of the Spirit, to rally his forces of meditation to fight the forces of restlessness.
  ArikaMeditation1
  Read more at: http://www.yogananda.com.au/gurus/yoganandaquotes06a.html#meditation

 • VISION & Destiny

  ” You always encounter the same events because nothing changes in you!

  Like attracts like.

  A particle of paradise moves towards paradise, a particle of hell towards hell”

  According to Lupelius philosophy our states of Being attract the events that correspond to them, and events cause us to return to those states. Only the will can stop this endless circle, this never- ending mechanical game and break the hypnotic cycle in which man’s existence is circumscribed. Thought is creative. Thought creates. Events are manifastations of our thoughts, of our states of Being.

  Therefore, states and events are the same thing. States are produced in the Being of every man and events manifest themselves in his life, over time, and seem to originate independently of his will. In reality we are the ones who have intensely invoked them and unconsiously created them.

  Whether positive or negative, a man’s thoughts are always creative and they will unfailingly find a way to materialize. Our thoughts, like hand-written invitations, sent and then forgotten,attracts events that correspond to them. In due course, when we are no longer even thinking about them, circumstances, meetings, events, problems and accidents, downfalls and failures, knock at our door like unwelcomed guests with a secret and longstanding invitation nevertheless. Only neglect of our states of Being, which are the true cause of such events, makes them appear to be sudden and unexpected.

  No external event can happen to a man without his consent, albeit unconscious. Nothing can happen to him without it first passing through a filter of his psychology.

  What we then call facts, events, experiences and all manner of occurrences in one’s life are states of Being which are already marching towards those who are in tune with them. Inner states are external events just waiting for the right occasion to manifest.

  The quality of our emotions, the breadth of our thoughts and the states of mind that we experience this very instant will decide what will then become visibly manifest and the nature of the events that will materialize in our lives.

  THINKING IS DESTINY. THE HIGHER OUR THOUGHTS ARE THE GREATER OUR LIFE!

  Existence is our own invention and as such depends on us alone.

  This is how a man by studing himself and changing his way of thinking and feeling, can transform his horizontal, temporal existence.

  We need to learn how to turn our vision upside down.

  Whatever men normally percieve as difficulty and misfortune,

  whatever they curse and try to avoid at all costs,

  in actually the most precious material for transforming their psychology of death into a psychology of life.

  Life through this world is a Scool for Gods.

  Confusion, doubt, chaos, crisis, anger, despair and pain are all propitious conditions for growth.

 • Every thought recorded in eternity…

  ” Our most insignificant action, perception, thought, gesture and facial expression is recorded in eternity.” He told me that the way we live every moment, like a frame in the film of our lives, signals a heightenning or lowering of Being and attunes us to everything that will happen to us.”

  “A man cannot hide!..Here with me you stand alone facing existence…Here there are no political affiliations or trade unions. When you enter this room you cannot bring anything with you from your past, not even the lie of your name or role in life. Here you are alone facing yourself…”

  “Stop being afraid and stop hiding! There is a part of you that has to die because its absurd. This death is your great opportunity. Only you can do it..”

  “If you work tirelessly and for as many years as you have spent damaging yourself, one day will split open. A tunnel will open up and guide you to the part of yourself that is the most real and true..a part with which sooner or later every man must reconnect: his dream.”